Históriu nášho klubu najlepšie pozná Kamil Somorovský.

Získam informácie a doplním ich tu.