V Lovčici sa jazdí
cena 5 euro
potrebné oznámiť vopred
09089069920918530133

lovcica@gmail.com